Broer 

Støjskærme og faldsikringer på broer kan være såvel funktionelle som dekorative. Hammerglass står parat med glas- og fastgørelsesløsninger til alle tænkelige broløsninger ved veje og jernbaner og for gang- og cykelbroer, med store valgmuligheder mht. montage og fastgørelse på broen. Overfladebehandlingen med nanoteknologi bidrager til at tilsmudsninger fra udstødningsgasser, olie og asfalt ikke sætter sig så fast som på sædvanligt glas. Den estimerede levetid er sat til mere end 40 år.

Fleksible løsninger

Jernbanebro

Hammerglass System BRIDGE-2 er et komplet system til montage på brorækværksstolper langs veje eller jernbanespor. Varmgalvaniserede stolper til sidemontering på brorækværksstolper eller fastboltning i broens kantbjælke. Hammerglass-pladerne monteres på ydersiden af stolperne med en udvendig støtteplade og en klemmeprofil samt sikres med gennemgående bolte.  Samtlige skærme forsynes med jordingsskinner og hver sektion jordes separat. Et 45-grads knæk i toppen af Hammerglass-pladerne sørger for en ekstra stabilitet af konstruktionen og bidrager samtidigt til en effektiv reduktion af lavfrekvent støj fra togene.

Vejbro

Hammerglass System BRIDGE-2 er et komplet system til montage på brorækværksstolper langs veje eller jernbanespor. Varmgalvaniserede stolper til sidemontering på brorækværksstolper. Hammerglass-pladerne monteres på ydersiden af stolperne med en udvendig støtteplade og en klemmeprofil samt sikres med gennemgående bolte. Pladerne sikres desuden med en wire i overkanten.  Montagen udføres fra broens inderside. Montagen kan også foretages til et eksisterende fastgørelsessystem eller et projektspecifikt stolpesystem.

Gang -og cykelbro

Fleksible løsninger til gang- og cykelbroer. Montage i eksisterende konstruktion eller til et for gang- og cykelbroen projektspecifikt fastgørelsessystem. Hammerglass-pladerne målfræses individuelt efter at konstruktionen er på plads. Pladerne kan leveres transparente, opalfarvede, farvede eller med påtryk. Ligeledes kan de udstyres med LED-belysning.

Konstruktion og montage

Hammerglass-pladerne er fleksible og kan formes, så de kan tilpasses montering på bøjede profiler. Skærmen kan hældes i valgfri vinkel, alt efter ønsket støjrefleksion, lysrefleksion og sneansamling. Vandafløbet kan ledes ind mod broen eller ned under skærmen. Kontakt os allerede i idéfasen. Vores konstruktører hjælper gerne med tegninger og forslag til funktionelle løsninger. Vi giver gerne tilbud på komplette projekter: Målskårne Hammerglass-plader, stolper, fastgørelsessystemer og montage.


  • Pladerne produceres efter mål efter stålskelettet osv. er færdigmonteret
  • Færdige løsninger til fastgørelse og montage
  • Frit udsyn over omgivelserne
  • 300 gange stærkere end glas
  • Vejer kun halvt så meget som glas
  • Minimal vedligeholdelse


Ønsker du råd, vejledning eller et tilbud, kan vi kontakes på telefon: 72140905 eller e-mail: info@sikkerhed-danmark.dk